€ 50 Mln. voor MKB-stimulering Topsectoren (MIT)

Geplaatst op:

Het kabinet en de regio’s stellen in 2015 voor het eerst gezamenlijk ruim € 50 miljoen beschikbaar voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Het doel is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren.

MIT-instrumenten

De MIT-regeling kent in 2015 vier instrumenten. Een ondernemer komt in aanmerking voor subsidie voor maximaal één instrument.

  • Kennisvouchers: kennis halen bij een kennisinstelling
  • Adviesprojecten: kennis halen bij een kennisinstelling of een onafhankelijk adviesbureau
  • Haalbaarheidsprojecten: in kaart brengen van technische en economische risico’s en mogelijkheden voor het voorgenomen innovatietraject
  • R&D-samenwerkingsprojecten: kennisdeling met onafhankelijke partners voor de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten

Aanvragen

De regeling gaat op 19 mei 2015 open en sluit op 1 september voor MIT regioloketten en op 15 september voor het landelijk eLoket bij RVO.nl. De regio wordt bepaald door de plek waar uw bedrijf – als penvoerder van de aanvraag – is gevestigd. Een tool leidt u aan de hand van een aantal vragen (stroomschema) naar het juiste loket in de regio. Als u niet terecht kan bij uw regio, dan kunt u alsnog aanmelden bij de landelijke MIT (vangnet) bij het eLoket op RVO.nl.

Aanvragen MIT-regeling.

Lees meer over indienen via eLoket