Nieuwe STW Call Water

Geplaatst op:

Technologiestichting STW opent een nieuwe call: voorstellen voor het financieringsprogramma WATER2015. Onderzoekers met innovatieve ideeën die passen in de innovatieagenda’s van de TKI’s water-, delta- of maritieme technologie kunnen nu een projectvoorstel voor het programma indienen. De sluitingsdatum voor het indienen van projecten is 3 maart 2015.

STW water2015 bos in flat€4 MILJOEN

Het totale STW-budget voor onderzoeksprojecten binnen WATER2015 bedraagt 4 miljoen euro. Voor de financiering van deze onderzoeksprojecten is naast de STW-bijdrage ook private cofinanciering vereist. De honorering van de projectvoorstellen voor vorige financieringsronde, genaamd WATER2014, is momenteel nog in behandeling en wordt naar verwachting halverwege december bekendgemaakt.

Uitgebreide informatie is te vinden op de site. Voor directe vragen kunt u contact opnemen metRon Winkler of Ruben Sharpe.

Headerfoto: www.ecoboot.nl