Nederland… koploper in Deltatechnologie

Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Deltatechnologie bestaat uit publiek-private kennis- en innovatie-programma’s. Deze programma’s hebben tot doel om kennis en innovaties te bevorderen op het gebied van de waterkwantiteit, de waterkwaliteit van oppervlakte-wateren en de bescherming tegen hoogwater. Met deze ontwikkelingen in de Deltatechnologie blijft het mogelijk om te leven in de Nederlandse Delta, en in delta’s elders op de wereld. Het TKI Deltatechnologie is één van drie TKI’s die werken in Topsector Water & Maritime.

Proeftuinen

Binnen het ecosysteem van TKI Deltatechnologie is grote behoefte aan proeftuinen. Proeftuinen zijn focusonderwerpen of gebieden die dienen als natuurlijke ecosystemen om focus aan te brengen in de ontwikkeling en uitvoering van opgave- en missiegericht onderzoek, ontwikkeling en innovatie, en het testen en op markt/klant-relevante schaal demonsteren van (integrale) oplossingen.

Proeftuinen fungeren als koepel om losse initiatieven te verbinden: verbindingen in de innovatieketen van onderzoek naar demonstratie naar valorisatie , en verbindingen tussen de verschillende spelers in de innovatiedriehoek en daarbuiten (richting quadruple and quintuple innovatie helix). TKI Deltatechnologie ziet proeftuinen als een belangrijke, zo niet de belangrijkste ontbrekende schakel in het Deltatechnologie innovatiesysteem. Proeftuinen zijn belangrijke om de maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden en tegelijkertijd de trits kennis-kunde-kassa of de 3 p’s: ‘proof of principle’ en ‘proof of practise’ leiden tot ‘proof of market’ te versterken.

De visie van het TKI is dat het opzetten van proeftuinen een eerste stap is die nodig is om in het vervolg PPS middelen te focussen en samenwerking te verdiepen. Het opstellen van proeftuinen is ‘kwartiermakend’ voor innovaties. Proeftuinen zijn een gemeenschappelijk belang en vergt investeringen van het gehele ecosysteem. TKI DT is ten allen tijde één van de investeerders in een proeftuin, en investeert niet als niet aantoonbaar ook door coalitiepartners wordt geïnvesteerd.

In de afgelopen jaren zijn eerste investeringen in de coalitievorming rondom verschillende proeftuinen gedaan.

Bekijk de proeftuinen